28.12 Lubania Lipiny 11.00

29.12 Tuszyny Stare 11.00

30.12 Tuszyny Szewieńskie 11.00

02.01 Tuszynki i reszta Tuszyn 13.00

03,01 Jania Góra od. Rybickich 11.00

04.01 Jania Góra Dubielno 11.00

05.01 Szewno (prawa) 10.00 i droga do Szewna od 16.00 spowiedź I piątek

06.01 ul. Bohaterów Września 13.00

07.01 Jania Góra na Koźliny 13.00

08.01 Jania Góra bloki i ul. Jeziorna i Leśna do domu dawniej p.Lorenc 11.00

09.01 Małe Łąkie 9.00

10.01 Lipienica 11.00

11.01 Szewno (lewa) 11.00

12.01 Zalesie Królewskie w kier. Bruchniewa i ul. Łąkowa 10.00

13.01 Zalesie Król. w kier Trutnowa 09.00

14.01 Zalesie Królewskie str. lewa. 13.00

15.01 Zalesie Królewskie str. prawa. 11.00

16.01 ul. Żwirowa i Piaskowa ul. Koronowska blok 11.00

17.01 oś. Aura ul. Jasna i Promienna 11.00 kolęda dekanalna z ks. Bp. Sucha 16.00

18.01 oś. Aura 11.00

19.01 ul. Wojska Pol. od Deręgowskich do przejazdu kolejowego 11.00

20.01 ul. Wojska Pol. od Herder do Wiśniewskich Żmich ul. Kamienna i Polna 11.00

21.01 ul. Koronowska str. lewa od skrzyżowania 13.00

22.01 Świekatowskie Pole i Dworcowa za torami 11.00

23.01 ul. Sportowa ul. Dworcowa od Kowalkowskich do PKP ul. Ogrodowa 11.00

24.01 ul. Leśna od p. Mrozek

25.01 ul. Koronowska str. prawa ul. Świerkowa i Rzemieślnicza do Suchomskich

26.01 ul. Topolowa + Koronowska od Krukowskich do Putynkowskich 11.00

27.01 ul. Dworcowa lewa i prawa str. 11.00

28.01 ul. Tucholska 13.00

28.12 Lipienica 11.00

29.12 Zalesie Królewskie str. lewa. 13.00

30.12. Zalesie Królewskie str. prawa. 11.00

2.01 Zalesie Królewskie w kier. Bruchniewa i ul. Łąkowa 11.00

4.01 Zalesie Król. w kier Trutnowa 09.00

5.01 Tuszyny Stare 13.30

6.01 ul. Bohaterów Września 13.00

7.01 Małe Łąkie 9.00

8.01 Tuszynki i reszta Tuszyn 12.00

9.01 Tuszyny Szewieńskie 11.00

10.01 Lubania Lipiny 12.00

11. 01 Jania Góra i Dubielno 11.00

12.01 Jania Góra od Rybickich do Puchowskich 12.00

13.01 Jania Góra bloki ul. Jeziorna i Leśna nr. 34 i 36 13.00

14.01 Jania Góra od sklepu na Koźliny 13.00

15.01 Szewno (prawa) 13.00

16.00 oś. Aura ul. Jasna i Promienna 16.00

17.01 Szewno (lewa) 14.00

18.01 oś. Aura 11.00

19.01 ul. Żwirowa i Piaskowa ul. Koronowska blok 13.00

20.01 ul. Wojska Pol. od Herder do Wiśniewskich ul. Kamienna i Polna 11.00

21.01 ul. Leśna 11.00

22.01 Świekatowskie Pole i Dworcowa za torami 11.00

23.01 ul. Wojska Pol. od Wojtalewicz do przejazdu kolejowego 11.00

24.01 ul. Sportowa ul. Dworcowa od Kowalkowskich do PKP ul. Ogrodowa 11.00

25.01 ul. Koronowska str. lewa od skrzyżowania 11.00

26.01 ul. Koronowska str. prawa ul. Świerkowa i Rzemieślnicza do Suchomskich 13.00

27.01 ul. Topolowa + Koronowska od Krukowskich do Putynkowskich 10.00

28.01 ul. Dworcowa lewa i prawa str. 10.00

29.01 ul. Tucholska 10.00