Sakramenty są bogactwem Kościoła, z którego wszyscy czerpiemy.

Sakrament Chrztu św.
,,Wspólnota chrześcijańska przyjmuje cie z wielka radością” cytat z liturgii chrzcielnej.
Chrzest święty wprowadza wiernych do wielkiej wspólnoty Kościoła. To powinno się odbywać w w jak najbardziej uroczysty sposób i to z udziałem wiernych.
Sakramentu Chrztu św. dzieciom udzielamy w niedziele podczas sumy parafialnej o godz. 9.30.
Przygotowaniem bezpośrednim do sakramentu jest spotkanie z rodzicami i chrzestnymi w piątek poprzedzający chrzest po wieczornej mszy św. w salce parafialnej.
Rodzice zgłaszają chęć ochrzczenia dziecka w możliwie jak najwcześniej przynosząc ze sobą metrykę urodzenia dziecka oraz zaświadczenie, które potwierdza że rodzice chrzestni, którzy są bierzmowani, są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
Podczas mszy św. rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św. wcześniej korzystając z sakramentu Spowiedzi św.
Rodzice, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa niech to uczynią przed chrztem pierwszego dziecka lub określą datę zawarcia sakramentu w najbliższej przyszłości.
Rodzice żyjący na kontrakt cywilny z przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie sakramentu małżeństwa zgłaszają chrzest dziecka bez możliwości przyjęcia sakramentu Eucharystii.
Rodzice chrzestni wspomagają rodziców dziecka przez regularną modlitwę wstawienniczą w intencji „chrześniaka”. Także służą w razie potrzeby pomocą duchową a nawet materialną.

Sakrament Spowiedzi św.
Możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi św Jest zawsze przed każdą mszą św. w wybranych konfesjonałach, a także w określonym czasie podawanym w ogłoszeniach duszpasterskich z okazji sprzyjających udzielaniu tego sakramentu.

Sakrament Eucharystii.
W parafii po dwuletnim przygotowaniu dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w niedziele poprzedzającą Uroczystość Bożego Ciała. Przygotowanie odbywa się równocześnie w szkole i w kościele a także poprzez formację rodziców na co miesięcznych spotkaniach w kościele.

Sakrament Chorych.
Każdorazowo duszpasterz ogłasza regularnie dzień odwiedzin chorych w domach, a podczas okolicznościowych uroczystości udziela się sakramentu namaszczenia w Kościele.

Sakrament Małżeństwa.
Sakrament małżeństwa zawierają między sobą kobieta i mężczyzna dojrzali duchowo odpowiedzialnej decyzji wspólnego życia.
Normalnie sakramentu udzielają sobie młodzi w obecności kapłana w parafii narzeczonej lub narzeczonego, a także w wybranym przez młodych kościele z przyczyny skłaniającej do podjęcia takiej decyzji.
Młodzi narzeczeni po odbyciu przygotowania dalszego- katechezy przedmałżeńskie, zgłaszają się do Biura parafialnego najpóźniej trzy miesiące przed zawarciem tego sakramentu.
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu metryki chrztu św. z możliwie z jak bardziej aktualna datą wydania dokumentu.
Zaświadczenie ukończenia katechizacji w szkole do której uczęszczali, ukończenie nauk przedmałżeńskich.
Miesiąc przed ślubem potrzebny jest dokument z urzędu stanu cywilnego- jeżeli ma to być „ślub konkordatowy”.
Narzeczeni w czasie przygotowania odbywają spowiedź św. generalną z całego życia- jeśli to możliwe po odbytych rekolekcjach lub dniach skupienia, a druga spowiedź przed samym ślubem.
Po spisaniu protokołu lub przed narzeczeni korzystają z katolickiej poradni przedmałżeńskiej.
Zwyczajowo sakrament udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych.