W liturgii:

Pon. Narodzenie św. Jana Chrzciciela uroczystość

Czw. NMP Nieustającej Pomocy

Pt. św. Ireneusza bp. męczennika i dr. Kościoła

Sb. Śśw. Piotra i Pawła Apostołów

INTENCJE MSZALNE

Pon. (24.06) 17.30 + Jan Baumgart z ok.im. ur. i Dn. Dziadka

18.00 + Zbigniew Szmagliński z ok. Dn. Ojca

Śr. (26.06) 17.30 + Jan Sekuła od uczest. pogrzebu

18.00 + Janina Rydzkowska XVIII r. śm. i Edward z ok. ur.

Czw. (27.06) 17.30 + Herbert Burczyński V r. śm. i wnuk Karol

18.00 + Janusz Gackowski 66 ur. rodzice Zofia i Konrad Cierkowscy Gertruda i Gracjan Gackowscy siostra Janina szwagrowie Jerzy, Jan, Henryk i Marian i o błog…

Pt. (28.05) 18.00 + Wanda Drewczyńska od Róży NSPJ

Sb. (29.06) 17.00 ZBIOROWA INTENCJA ZA ZMARŁYCH

+ Piotr Kulesza z ok. im. i Dn. Ojca

+ Roman Nowicki i zm. z rodz. Baumgart i Nowickich

+ Henryk i Walery Chyła rodz. i rodz. z ob. str.

+ Janina, Norbert Klarkowscy, Józef Teodor i Marianna Klarkowscy i zm. z rodz. Anioł

+ Maria i Jerzy Gackowscy

+ w r. śm. Rajmund, Klara, Leszek Mróz i Danuta Butrym

+ Wioletta Więckowska – Malewicz

+ Marianna Jaroch I r. śm. z rodz. Rutyna Rokita i Siwickich

+ Gabriela i Henryk Jareccy i Tadeusz Przybylski

+ Jerzy Ossowski i zm. z rodz. Siewiertów, Ewa Rozmarynowska, ks. Zygmunt Kowalski, Małgorzata i Jerzy Szatkowscy i zm. z rodz. Mendyk i Jaroch

+ Roman Borowa 50 r. śm. rodz. i rodz. z ob. str.

+ Urszula Ledzińska z ok. ur. mąż Alfons i zm. z rodz. Ledzińskich, Krzywoszyńskich i Siemienieckich

+ Kazimierz Strzeszewski w I r. śm. żona Felicja, Felicja i Bernard Klajbor i Bernard Główczewski

+ Kazimierz Janowski i zm. z rodz.

+ Adam Kowalski z ok. Dn. Ojca

+ Zofia Jędrzejczak w dn. ur.

+ Mieczysław Łyjak w r. śm. i syn Zygmunt

+ Jan Rybarczyk XXX r. śm. żona Ludwika i dzieci

(18.00) + Bożena Sznajdrowska I r. śm. i 65 ur.

Ndz. (30.06) 07.45 + Witold Jaszkowski z ok. ur. i syn Dariusz

09.30 + Franciszek Zalewski jego rodz. i rodz.

11.15 + Halina Dobaczewska z ok im.

Przy wyjściu z kościoła wyłożony został najnowszy numer Pielgrzyma.

Zapowiedzi pierwsze: Krystian Próżyński Lubania Lipiny

Natalia Brążkowska Świecie

Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę nauczycielom i uczniom wypoczynku dla ciała, umysłu i duszy i bezpiecznych wakacji.

LIST BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

W ubiegłym roku, w 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji.

Nie był to tylko symboliczny akt, ale urzeczywistnienie pragnień wielu wiernych i kapłanów. Z radością oddaliśmy się ponownie Maryi w opiekę: w wielu parafiach głoszone były rekolekcje o Matce Nieustającej Pomocy; we wspólnotach w których nie było tego zwyczaju, zaczęto modlić się nowenną; a od kilku miesięcy Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy pielgrzymuje po naszych domach w znaku kopii swojej cudownej ikony.

W tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzili 27 czerwca Jej uroczystość jako głównej patronki. Niech będzie to szczególny dzień spotkania się z naszą Matką Maryją oraz doświadczenia jej pomocy. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tym dniu we Mszy Świętej oraz uroczystego odmówienia Nowenny do NMP Nieustającej Pomocy. Zapraszam również do pielgrzymowania w tym dniu do kościołów, które są szczególnie poświęcone naszej patronce i uzyskania tam odpustu. Jest to zarówno nasza katedra, kościoły parafialne w Brzeźnie Lęborskim, Kamienicy Królewskiej, Skorzewie, Żalnie, Kaliskach, Lalkowach i Turzu, jak również kościoły filialne w Kębłowie, Karwnie i Małoszycach. Zapytajcie proszę Siostry i Bracia Duszpasterzy, o której godzinie wyrusza pielgrzymka z Waszej lub sąsiedniej parafii. Niech najbliższy czwartek będzie oczywiście świętem Maryi, naszej diecezji, ale i nas samych, którzy przychodzimy do Niej – jak deklarujemy w modlitwie nowennowej – z największa ufnością, nie licząc na własne zasługi ani dobre uczynki. Prośmy, aby Maryja nieustannie przychodziła z pomocą w wielorakich potrzebach naszych oraz byśmy potrafili jeszcze gorliwiej oddawać cześć Jej Synowi.

Na dobre świętowanie przyjmijcie błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Ryszard