Porządek Wizyty Duszpasterskiej – KOLĘDA – 2023/24

28.12 Lubania Lipiny 11.00

29.12 Tuszyny Stare 11.00

30.12 Tuszyny Szewieńskie 11.00

02.01 Tuszynki i reszta Tuszyn 13.00

03,01 Jania Góra od. Rybickich 11.00

04.01 Jania Góra Dubielno 11.00

05.01 Szewno (prawa) 10.00 i droga do Szewna od 16.00 spowiedź I piątek

06.01 ul. Bohaterów Września 13.00

07.01 Jania Góra na Koźliny 13.00

08.01 Jania Góra bloki i ul. Jeziorna i Leśna do domu dawniej p.Lorenc 11.00

09.01 Małe Łąkie 9.00

10.01 Lipienica 11.00

11.01 Szewno (lewa) 11.00

12.01 Zalesie Królewskie w kier. Bruchniewa i ul. Łąkowa 10.00

13.01 Zalesie Król. w kier Trutnowa 09.00

14.01 Zalesie Królewskie str. lewa. 13.00

15.01 Zalesie Królewskie str. prawa. 11.00

16.01 ul. Żwirowa i Piaskowa ul. Koronowska blok 11.00

17.01 oś. Aura ul. Jasna i Promienna 11.00 kolęda dekanalna z ks. Bp. Sucha 16.00

18.01 oś. Aura 11.00

19.01 ul. Wojska Pol. od Deręgowskich do przejazdu kolejowego 11.00

20.01 ul. Wojska Pol. od Herder do Wiśniewskich Żmich ul. Kamienna i Polna 11.00

21.01 ul. Koronowska str. lewa od skrzyżowania 13.00

22.01 Świekatowskie Pole i Dworcowa za torami 11.00

23.01 ul. Sportowa ul. Dworcowa od Kowalkowskich do PKP ul. Ogrodowa 11.00

24.01 ul. Leśna od p. Mrozek

25.01 ul. Koronowska str. prawa ul. Świerkowa i Rzemieślnicza do Suchomskich

26.01 ul. Topolowa + Koronowska od Krukowskich do Putynkowskich 11.00

27.01 ul. Dworcowa lewa i prawa str. 11.00

28.01 ul. Tucholska 13.00

swiekatowo 28

Porządek Wizyty Duszpasterskiej – KOLĘDA – 2018/2019

28.12 Tuszyny Stare 12.00 x. Piotr wieczorna msza św.

29.12 Tuszynki i reszta Tuszyn 12.00 x.P

30.12. Zalesie Królewskie (lewa) 13.00

2.01 Tuszyny Szewieńskie 11.00

3.01 Zalesie Królewskie str. prawa. 11.00

5.01 Zalesie Królewskie w kier. Bruchniewa i ul. Łąkowa 11.00 x. P

6.01 ul. Bohaterów Września i ks. Lehmanna 13.00

7.01 Zalesie Król. w kier Trutnowa 11.00

8.01 Lipienica 11.00

9.01 Małe Łąkie 9.00

10.01 Lubania Lipiny 13.00

11. 01 Jania Góra i Dubielno 11.00

12.01 Jania Góra od Rybickich do Puchowskich 12.00

13.01 Jania Góra bloki ul. Jeziorna i Leśna nr. 34 i 36 13.00

14.01 Jania Góra od sklepu na Koźliny 13.00

15.01 Szewno (prawa) 13.00

16.01 Szewno (lewa) 14.00

18.01 ul. Wojska Pol. od Herder do Wiśniewskich ul. Kamienna i Polna 11.00

19.01 oś. Aura 10.00

20.01 ul. Żwirowa i Piaskowa ul. Koronowska blok 13.00

21.01 ul. Leśna 11.00

22.01 Świekatowskie Pole i Dworcowa za torami 11.00

23.01 ul. Wojska Pol. od Wojtalewicz do przejazdu kolejowego 11.00

24.01 ul.Sportowa ul.Dworcowa od Kowalkowskich do PKP ul.Ogrodowa11.00

25.01 ul. Koronowska str. prawa ul. Świerkowa i Rzemieślnicza do Suchomskich 13.00

26.01 ul. Topolowa + Koronowska od Krukowskich do Putynkowskich 10.00

27.01 ul. Koronowska str. lewa od skrzyżowania 13.00

28.01 ul. Dworcowa str. prawa i lewa 10.00

29.01 ul. Tucholska 10.00

Ulotka str 1

Plan kolęd na rok 2017/2018

28.12 Szewno str. prawa 13.00

29.12 Szewno str. lewa 14.00

30.12. Zalesie Królewskie ul. Łąkowa i Zalesie Królewskie str. lewa 10.00

2.01 Zalesie Królewskie wybudowanie w kier. Trutnowa11.00

3.01 Zalesie Królewskie str. prawa 11.00

4.01 Zalesie Królewskie w kier. Bruchniewa 11.00

6.01 ul. Bohaterów Września i ks. Lehmanna 13.00

7.01 Lubania Lipiny 13.00

8.01 Lipienica 11.00

9.01 Małe Łąkie 9.00

10.01 Tuszyny Stare 11.00

11. 01 Tuszyny Szewieńskie 13.00

12.01 Tuszynki i reszta Tuszyn 12.00

13.01 Jania Góra od Rybickich do Puchowskich 12.00

14.01 Jania Góra od sklepu na Koźliny 13.00

15.01 Jania Góra bloki ul. Jeziorna i Leśna nr. 34 i 36 11.00

17.01 Jania Góra i Dubielno 11.00

18.01 ul. Wojska Pol. od Herder do Wiśniewskich ul. Kamienna i Polna 11.00

19.01 ul. Leśna 12.00

20.01 oś. Aura 10.00

21.01 ul. Żwirowa i Piaskowa ul. Koronowska blok 13.00

22.01 Świekatowskie Pole i Dworcowa za torami 11.00

23.01 ul. Wojska Pol. od Wojtalewicz do przejazdu kolejowego 11.00

24.01 ul.Sportowa ul.Dworcowa od Kowalkowskich do PKP ul.Ogrodowa 11.00

25.01 ul. Koronowska str. prawa do Krukowskich 13.00

26.01 ul. Topolowa + Koronowska od Krukowskich do Putynkowskich 12.00

27.01 ul. Dworcowa str. prawa i lewa 10.00

28.01 ul. Koronowska str. lewa 13.00 / 29.01 ul. Tucholska 11.00

INFORMACJA POLICJI

Policjanci często otrzymują zgłoszenia oszustw dokonanych na szkodę osób starszych. Metoda, którą posługują się przestępcy doczekała się swojej nazwy. Określana jest przez policjantów „oszustwem na wnuczka” lub „oszustwem na policjanta CBŚ”.

Oszuści dzwonią do starszych osób na telefony stacjonarne! Przedstawiają się jako policjanci Centralnego Biura Śledczego prowadzący tajną akcję. Bywa, że oszuści udają wnuka, wnuczkę bądź innego krewnego.

Przestępcy, oszukując swoje ofiary, wymyślają różne historie. Przedstawiając się za wnuka, udają że spowodował on wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na leczenie, na naprawę samochodu, albo na „załatwienie sprawy”. W takich przypadkach po pieniądze zgłosić się ma kolega „wnuka”, czyli ktoś kogo ofiara nie zna.

Nasiliły się również przypadki, w których oszuści twierdzą że policja prowadzi tajną akcję przeciwko hakerom i pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone. Przestępcy twierdzą nawet, że pracownicy banków są w zmowie z przestępcami, dlatego nie wolno im ufać. W ten sposób nakłaniają seniorów do wypłaty pieniędzy i przekazanie ich rzekomym policjantom.

Nakłaniają także starsze osoby do zakładania nowych kont w banku, po czym każą im przelać pieniądze z lokat na nowo założony rachunek, do którego to oni mają dostęp. Wiele osób straciło w ten sposób oszczędności, a nawet zaciągnęło kredyty, które muszą spłacać.

Apelujemy, aby nie działać pochopnie kiedy zgłasza się ktoś,

kogo nie znamy i chcemy mu przekazać pieniądze!

Należy pamiętać o tym, że policjanci nigdy nie poproszą

o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy upewnić się,

że przerwaliśmy połączenie telefoniczne

i natychmiast powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112

Wielka Sobota

 Triduum Paschalne w obiektywie

Odpust Świętego Marcina Biskupa w naszej parafii

Dnia 11 listopada br. obchodziliśmy największe święto naszej parafii: odpust jej patrona, świętego Marcina biskupa z Tours. W tym roku dzień ten miał szczególne znaczenie, ponieważ stał się on uwieńczeniem remontu dachu naszego kościoła parafialnego.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz naszej diecezji, Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Ryszard Kasyna. O godzinie 12.00 uroczysty marsz w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej OSP w Świekatowie wprowadził celebransów i poczty sztandarowe do kościoła parafialnego. Wraz z księdzem biskupem mszę świętą koncelebrowali: ksiądz proboszcz, Ryszard Pełech, ksiądz senior, Kazimierz Goldstrom, ksiądz dziekan, Roman Walkows, ksiądz Romuald Demski, proboszcz parafii Polskie Łąki oraz ksiądz Wojciech Głogowski, proboszcz parafii Bysław. Zaszczyciły nas swoją obecnością również władze lokalne i samorządowe. Młodzieżowa orkiestra dęta uświetniła oprawę muzyczną mszy świętej.

Wierni z uwagą wysłuchali słów homilii wygłoszonej przez księdza biskupa ordynariusza: mówił on o przykładzie życia naszego patrona, świętego Marcina, jego oddaniu bliźnim, o tym, abyśmy i my żyli we wzajemnej miłości i szacunku. Na zakończenie ksiądz biskup przytoczył słowa prymasa Tysiąclecia, księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, powtórzone potem przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę: „ Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.

Po odśpiewaniu hymnu „Te Deum”, ksiądz biskup dokonał poświęcenia odnowionego dachu naszego kościoła parafialnego.

 

Święto szkoły

Najważniejszym świętem w życiu szkoły jest Dzień Patrona placówki. W Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie święto zostało połączone ze ślubowaniem i pasowaniem 48 uczniów klas pierwszych.

W sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkoły, rodzice uczniów klas pierwszych, władze gminy. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu sztandaru została odprawiona msza św. w intencji uczniów całej szkoły. Odprawił ją ks. Dawid Szczeblewski.

Zebranych powitała dyrektor szkoły Hanna Jaremba, po czym przystąpiono do uroczystości związanych z przyjęciem pierwszaków do społeczności szkolnej. Uczniowie klasy IV pomogli sprawnie przejść pierwszakom przez kilka prób, które upoważniały ich do ślubowania i pasowania. Czwartoklasiści utworzyli specjalnie na tę okazję Królestwo Szkołolandii, w którym panował król Ołówkos, królowa i dwójka gwardzistów. Pierwszaki recytowały wiersze, śpiewały piosenkę „Ślubowanie”, wykonały kilka zadań matematycznych. Były również zagadki, a na koniec piosenka „Znajdź sobie przyjaciela”.

Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci ślubowały na sztandar szkoły, a dyrektorka Hanna Jaremba pasowała ołówkiem. Uczniowie otrzymali dyplomy pasowania, upominki od rady rodziców, wójta Marka Topolińskiego oraz od uczniów klasy II. Żeby tradycji stało się zadość, również rodzice przystąpili do ślubowania. Zapewniali, że będą się starać pamiętać o tym, że ich dziecko jest unikalnym darem, będą słuchali uważnie, co ma do powiedzenia, będą doceniali w nim to, co ma najlepsze, przytulali je często i cieszyli się jego dzieciństwem.

Na zakończenie na wszystkich pierwszaków i ich rodziców czekał słodki poczęstunek.

Klasy IV-VI wykonywały w tym dniu prace plastyczne (wydzieranki), na których przedstawiana była postać ich patrona. Układano też wiersze, rymowanki, a pod koniec dnia podsumowano wszystkie przedsięwzięcia.

KP

W sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkoły, rodzice uczniów klas pierwszych, władze gminy. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu sztandaru została odprawiona msza św. w intencji uczniów całej szkoły. Odprawił ją ks. Dawid Szczeblewski.Zebranych powitała dyrektor szkoły Hanna Jaremba, po czym przystąpiono do uroczystości związanych z przyjęciem pierwszaków do społeczności szkolnej. Uczniowie klasy IV pomogli sprawnie przejść pierwszakom przez kilka prób, które upoważniały ich do ślubowania i pasowania. Czwartoklasiści utworzyli specjalnie na tę okazję Królestwo Szkołolandii, w którym panował król Ołówkos, królowa i dwójka gwardzistów. Pierwszaki recytowały wiersze, śpiewały piosenkę „Ślubowanie”, wykonały kilka zadań matematycznych. Były również zagadki, a na koniec piosenka „Znajdź sobie przyjaciela”. Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci ślubowały na sztandar szkoły, a dyrektorka Hanna Jaremba pasowała ołówkiem. Uczniowie otrzymali dyplomy pasowania, upominki od rady rodziców, wójta Marka Topolińskiego oraz od uczniów klasy II. Żeby tradycji stało się zadość, również rodzice przystąpili do ślubowania. Zapewniali, że będą się starać pamiętać o tym, że ich dziecko jest unikalnym darem, będą słuchali uważnie, co ma do powiedzenia, będą doceniali w nim to, co ma najlepsze, przytulali je często i cieszyli się jego dzieciństwem. Na zakończenie na wszystkich pierwszaków i ich rodziców czekał słodki poczęstunek. Klasy IV-VI wykonywały w tym dniu prace plastyczne (wydzieranki), na których przedstawiana była postać ich patrona. Układano też wiersze, rymowanki, a pod koniec dnia podsumowano wszystkie przedsięwzięcia. KP

Za tekst dziękujemy www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88350,19106268,przysiegali-uczniowie-i-rodzice.html

U Pana Boga w ogródku… Czyli jak było na Podlasiu ?

 

Trzeci tydzień września od pięciu lat to czas parafialnych wycieczek po Polsce. W tym roku w dniach 18 – 20 września grupa 52 osób w nocy wyruszyła na Podlasie. Po całonocnej podróży dojechaliśmy na rynek w Tykocinie. Małe senne miasteczko na granicy wschodniej naszej ojczyzny, zwane jest perłą baroku. Miasto dawniej stanowiło centrum kulturalno-obronne, dzisiaj zapomniane, ciche, senne wspomina lata swojej świetności. Na rynku oryginalny pomnik z XVII wieku Stefana Czarnieckiego wielkiego hetmana koronnego, dowódcy z wojny ze Szwedami i powstania Chmielnickiego. Obok znany nam wszystkim Kościół pw. Św. Trójcy, to w tej świątyni kręcono sceny z filmów o Podlasiu „U Pana Boga za miedzą” itd. Miasto Tykocin do czasu II wojny światowej zamieszkiwali Polacy i Żydzi. Ślady po ludności żydowskiej można dostrzec na każdym kroku. Nasza wycieczka odwiedziła Wielką Synagogę zbudowaną w XVII w oraz co niektórzy Karczmę z jedzeniem żydowskim, czyli koszernym. Prawosławny Monastyr odwiedziliśmy w Supraślu. Dalsza droga to stolica Podlasia – Białystok. Pałac Branickich z pięknymi ogrodami w stylu francuskim, Katedra, Ratusz, Cerkiew Prawosławna oraz czas wolny zakończyły pierwszy dzień naszej wędrówki.

W drugim dniu wycieczki rozpoczęliśmy naszą wędrówkę od Krynek, to niewielkie miasto może poszczycić się rynkiem na planie sześciokąta, z którego odchodzi 12 ulic, tutaj zwiedzaliśmy cmentarz żydowski z XVII w. Kruszyniany to kolejny punkt naszej wycieczki. Niewiele osób wie, że w Polsce od ponad 300 lat mieszkają muzułmanie. Dżemil, który przywitał naszą grupę jest opiekunem cmentarza (mizaru) i meczetu należącego do Tatarów. Tatarzy to ludność Islamska, która ziemie w Polsce otrzymała od króla Jana III Sobieskiego i od tamtej chwili żyje, pracuje w naszej ojczyźnie. Zapewne Dżemil pozostania w naszej pamięci na długo. Swoją osobowością, wielkim poczuciem humoru rozbawił wszystkich do łez. Dla większości i dla mnie była to pierwsza wizyta w meczecie, więc zostanie na długo w naszych sercach. Kolejnym punktem programu był obiad i to nie byle gdzie tylko na „Końcu Świata”. W zajeździe tatarskim przywitano nas rosołem z plemieniemi oraz potrawą o nazwie pierekaczewnik, ciastkami i herbatą z mięty oraz nalewką z liści wiśni – listkownikiem. Dalsza droga to już Sokółka tak nie dawno słynna w całej Polsce. A dlaczego? A no dlatego że kilka lat temu dokładnie w 2008 roku wydarzył się tam Cud Eucharystyczny. Podczas komunii św. wypadł kapłanowi komunikant, który w takiej sytuacji należy umieścić w vasculum naczyniu z wodą umieszczonego przy tabernakulum. Po ośmiu dniach kiedy należy takie naczynie opróżnić zauważoną że umieszczona tam hostia zmieniła swoją konsystencję zmieniając się w kawałek ciała. Ponad rok w wielkiej tajemnicy bo taką należy zachować w takich sytuacjach, przeprowadzano badania medyczne, chemiczne, biologiczne jak do tego doszło. Pod koniec roku 2009 dwa Uniwersytety w Białymstoku i Warszawie ogłosiły, że kawałek ciała znaleziony w naczyniu jest mięśniem serca mężczyzny w wieku około lat 30 w stanie agonii. Nie było wówczas wątpliwości, że stał się cud. I nam było dane modlić się sprawować Eucharystię przed tym kawałkiem ciała Chrystusa, które umieszczone jest w ołtarzu nad Najświętszym Sakramentem. Dzień zakończył się następnego dnia Biesiadą kresową przy muzyce akordeonisty.

Trzeci dzień po śniadaniu wyjechaliśmy na Świętą Górę Grabarkę. Dla wyznawców prawosławia jest to miejsce bardzo ważne, miejsce pielgrzymek z Polski, Ukrainny, Białorusi, Litwy i Rosji. Śpiew zakonnic prawosławnych z zakonu św. Marty, zapach kadzideł i świec wotywnych przeniósł nas do innego świata, bardziej mistycznego, tajemniczego – nieznanego. Sama góra usłana tysiącem krzyży przynoszonych w to miejsce, jako gest modlitwy, błagania, dziękczynienia. Kolejnym punktem programu był Janów Podlaski i słynna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie stadnina konia arabskiego. Na obrzeże 1700 hektarów wybudowano, stajnie i wybiegi dla tych pięknych stworzeń. Po przyjeździe przywitała nas pani przewodnik jedna z pracownic stadniny. Hotel dla koni, hala aukcyjna, okólniki dla klaczy, stajnie źrebiąt, stajnia ogierów pomieszczenia biurowe, cmentarz dla koni mogliśmy zobaczyć, a co odważniejsi pogłaskać źrebaka czy dorosłego araba. Pani przewodnik na pożegnanie zaśpiewała nam dumkę w języku podlaskim. Dalej nad Bugiem w pięknej restauracji „Urocza” spożyliśmy obiad i udaliśmy się do Drohiczyna. Tam wzgórze zamkowe z widokiem na dolinę Bugu i Msza Św. w katedrze diecezji drohiczyńskiej zakończyła naszą wycieczkę na Podlasiu.

Zapewne wielu z nas powróci jeszcze na rubieże naszej Ojczyzny nad rzekę Bug, na łąki podlaskie i do puszczy Knyszyńskiej. Po co? Każdy zapewne po coś innego, jedni po ciszę i spokój, inni, aby zaczerpnąć kultury i religijności wschodniej jeszcze inni po specyfiki z puszczy knyszyńskiej. Jakie? Pojedź i zobacz, naprawdę warto.

Ks. Dawid Szczeblewski

 

27 piesza pielgrzymka do Topolna ze Świekatowa

Wczesnym sobotnim rankiem 12 września z kościoła pw. św. Marcina w Świekatowie udała się po raz XXVII piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolna. W drogę wyruszyło 137 pątników, którzy na trasie – w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym – otrzymali posiłek. Po drodze pątnicy wstąpili do kościoła Świętej Trójcy w Pruszczu gdzie odmówili modlitwę Anioł Pański. Pielgrzymkę poprowadził ks. Dawid Szczeblewski, a nad bezpieczeństwem uczestników na krajowej „piątce” czuwali policjanci z Pruszcza. W sanktuarium powitał ich kustosz ks. kanonik Andrzej Regent, a mszę św. odprawił ks. kanonik Ryszard Pełech.

Droga do Matki Chrystusa, w tym roku ofiarowana była w intencji Światowych Dni Młodzieży które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zwłaszcza tym najmłodszym: Kasi która ukończyła 2 lata, młodzieży zwłaszcza tej która pielgrzymką rozpoczęła przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania i tej najstarszej młodzieży za przepiękne pieśni i wspólną modlitwę. Tegoroczna pielgrzymka wprowadziła zwyczaj zasadzenia drzewa w Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu, które będzie przypominało nasz trud drogi, naszą modlitwę i naszą wdzięczność tym wszystkim którzy swoją pracą, ofiarą, modlitwami wspomagali nas.

Wakacyjny Wyjazd – Mielno

Dnia 10 sierpnia 2015 grupa 49 osób wyjechała nad polskie morze. W tym roku Mielno było celem naszej wędrówki na wakacyjny wypoczynek. Plaża i słońce były wyjątkowo piękne. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas.

 

Mała kropla krwi Wielkiego Polaka

Zarówno sobotni koncert w świątyni pw. św. Marcina Biskupa z  Tours w Świekatowie jak i wprowadzenie w niedzielę relikwii krwi św. Jana Pawła II do kościoła to wydarzenie historyczne zarówno dla parafii jak i dla całej gminy.

„Świętemu śpiewajmy”- taki tytuł nosił koncert poświęcony największemu autorytetowi naszych czasów, jakim był Jan Paweł II. Kiedy zegar na wieży kościoła wybił godzinę 21w świątyni, przy zgaszonym świetle weszły chóry z zapalonymi świecami a Orkiestra Dęta Świecie pod batutą Zbigniewa Jodłowskiego odegrała Ave Maria Charlesa Gounod. Chóry: Chorus Osensis z Osia, Warlubski Chór Kameralny oraz Collegium Cantorum z Chełmna, którymi dyrygował Michał Rojewski odśpiewały pieśń „Powstań i świeć o to tutaj twe światło” I. Gocama.
Koncert podzielony został na kilka bloków. Pomiędzy nimi dziewczęta z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. ze Świekatowa (Andżelika Pasińska, Weronika Januszewska) prezentowały fragmenty Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II. Prowadzące koncert ( Urszula Cybulska, Anna Tobolska) przedstawiły najważniejsze wydarzenia z życia Ojca Świętego. Słuchacze zgromadzeni licznie w świątyni wysłuchali takich utworów w wykonaniu połączonych chórów jak: „Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana” Dawida Kusz, „Credo in Deum”  C. Casucci Balduzzi, „Surrexit Christus Alleluja” (śpiewy z Taize), „Przyjdź Duchu Święty” Pawła Bębenka, „Nie ma większej miłości” Jacka Gałuszki, Psalm 145 „Niech Cię Panie wielbią wszystkie Twoje dzieła” .Burzą oklasków przyjęto występ solowy Michała Rojewskiego, który wykonał „Hymn III Tysiąclecia” Mirosława Gałęski przy akompaniamencie orkiestry. Orkiestra Dęta Świecie również zaprezentowała się z najlepszej strony. Muzycy zagrali „Amen” Pavel Stanek, „Ave Maria” Franza Schuberta, „Chorale and Beat Music” Vlada Kabec, „Bye Bye Spirytual” Luigi di Ghisallo. Dwugodzinny koncert na którym zebrało się około 700 osób zakończył się podwójnym bisem.

Niedzielne południe. W parafii odbywa się odpust- wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Ale w tym dniu wszyscy czekają na to jedyne w historii parafii wydarzenie- wniesienie do świątyni relikwii krwi Świętego Jana Pawła II. Procesję z relikwiami od plebanii do kościoła poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Świekatowa, poczty sztandarowe, feretrony i chorągwie. Relikwiarz nieśli ojcowie świekatowskich rodzin. W świątyni uroczystą mszę św. odprawił ks. infułat Stanisław Grunt w asyście  ks. kanonika Ryszarda Pełech, ks. kanonika  Romana Walkows- dziekana dekanatu Lubiewskiego,  ks. prałata Henryka Pilackiego z Koronowa, ks. kanonika Kazimierza Goldstrom. Obecni byli również kapłani z Rykowiska, Iwca, Suchej na Pomorzu i Bukowca. Homilię do wiernych wygłosił ks. infułat Stanisław Grunt. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes oraz Wójt Gminy Świekatowo. Po mszy św. wszyscy wierni oddali cześć relikwiom Św. Jana Pawła II.

Parafia Świekatowo u grobu św. Jana Pawła

W dniach od 29 czerwca d0 7 lipca 2015 r. grupa 46 parafian wraz z księdzem Dawidem wędrowała po półwyspie Apenińskim. Nasza wędrówka do Italii rozpoczęła się wczesnym rankiem 29 czerwca w uroczystość św. Piotra i Pawła, zapewne taka była wola Pana Boga, abyśmy wyjechali w dzień dwóch wielkich świętych męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa i wiarę w niego właśnie w Rzymie i są Jego patronami. Autostradą A2 a później niemiecką autobaną mijaliśmy kolejne niemieckie miasta: Berlin, Drezno, Lipsk, Ratyzbonę… na upragniony nocleg w Bawarii. Przed przejazdem na nocleg jeszcze, krótki spacer i zwiedzanie najważniejszego dla narodu niemieckiego Sanktuarium Maryjnego w Altötting. Małe miasteczko z 6 kościołami, tak małe a w sercach Niemców najważniejsze bo z Maryją Matką Pocieszenia ze św. Konradem mnichem karmelitańskim i z lipą zasadzoną przez Jana Pawła II, którą jakiś szaleniec chciał obciąć nożem. Kolejny dzień naszego wędrowania rozpoczęliśmy Mszą Św. w łaskami słynącej kaplicy Czarnej Madonny z Altötting. Ta niewielka figurka Matki Najświętszej wokół której umieszczone są puszki z sercami królów i książąt Bawarskich od ponad 800 lat jest duchową stolicą niemiecką. Umocnieni duchowo wyruszyliśmy w 800 km trasę na Rzym. Alpy Bawarskie dalej Austriackie ze swymi pięknymi widokami najwyższych szczytów kontynentu europejskiego, miastami w dolinach i wysoko wzniesionymi Kościołami i Zamkami zapierały dech w piersiach. I jeszcze przeprawa przez Przełęcz Brennero wielkim mostem osiadającym na masywach alpejskich otworzył nam drogę do Włoch. Dalej autostradą słońca – Via Solis tak nazwali ją starożytni rzymianie przed 3 tysiącami lat. Nocleg w Chianciano. 1 lipca środa zwiedzanie Rzymu Papieskiego: Bazylika Świętego Jana na Lateranie to ta świątynia od zawsze była Katedrą Rzymską i siedzibą papieską. Do tego miejsca właśnie przybył św. Franciszek z Asyżu aby prosić papieża o zatwierdzenie swojego zakonu. Nieopodal Święte schody sprowadzone przez Św. Helenę matką Konstantego Wielkiego, to po nich jak podaje tradycja miał wchodzić Jezus do Piłata. Następnie udaliśmy się na Piazza Navona przy którym znajdują się słynne schody hiszpańskie, dalej Fontanna Di Trevi i moneta wrzucona na szczęście, czas wolny z kawałkiem pizzy i lodami oraz małym espresso. Po czym przejazd około 70 km na Monte Casino. Stromą, krętą ale malowniczą drogą wjechaliśmy na górę gdzie 1000 lat temu osiedlił się św. Benedykt z Nursii. Opactwo na szczycie Monte Casino dla Polaków jest szczególnym miejscem słowa ”Czerwone maki na Monte Casinno zamiast rosy piły polską krew” brzmiały w naszych uszach i sercach kiedy składaliśmy kwiaty i znicze na cmentarzu polskich żołnierzy tam spoczywających. „Jeszcze Polska nie zginęła” zaśpiewali uczestnicy naszej pielgrzymi, po czym odprawiliśmy tam Mszę Świętą i wróciliśmy do hotelu na kolację i odpoczynek. Kolejny dzień rozpoczęliśmy wczesnym rankiem, musieliśmy przejechać przez zatłoczony Rzym na Watykan do Bazyliki św. Piotra. Tam upragniona wizyta u NASZEGO Papieża Jana Pawła II w kaplicy Św. Sebastiana w której to znajdują się doczesne szczątki ukochanego przez nas wszystkich papieża przygotowana była Msza Św. dla naszej Świekatowskiej pielgrzymki. Wielkie wzruszenie towarzyszyło wszystkim że tak blisko mogą być tego który był Ojcem, Przewodnikiem, Nauczycielem, Bratem. Po Mszy Św. i krótkiej modlitwie osobistej udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Muzea Watykańskie oblegały tłumy (rocznie odwiedza je 6 milionów ludzi) nasza pielgrzymkowa grupa znowu była uprzywilejowana weszła bez kolejki (dzięki Bogu). Sale muzealne mają kilka kilometrów ekspozycji my zobaczyliśmy tylko niektóre: antyk grecki i rzymski, arrasy, ekspozycje Sobieskich, no i najważniejszą kaplice dla całego Kościoła – Sykstyńską Kaplice gdzie Michał Anioł wymalował freski, a do dziś wybiera się w niej nowego papieża. Nieco zmęczeni, niesamowitym tłumem ludzi i wysoką temperaturą udaliśmy się do Ogrodów Watykańskich. Tu już sami bo chyba tylko tego dnia my dostaliśmy zgodę na wejście do osobistych ogrodów papieskich. Palmy, pinie, bananowce, pomarańcze, cytryny, drzewa oliwne i wiele innych gatunków roślin zobaczyliśmy. Lotnisko papieskie, kolej watykańską, pocztę watykańską, wieże dla gości papieża i dom w którym mieszka Benedykt XVI papież senior, fontanny, stawy i panorama Rzymy ze wzgórza watykańskiego zapierały dech w piersi. Wśród alejek ustawione kapliczki Maryjne z wizerunkami Matki Boskiej z całego świata: Lourdes, Fatima, La Salet, Gwadelupe, Jasna Góra (Jasnogórską kopię Czarnej Madonny z brązu ofiarowali Ojcowie Paulini papieżowi Benedyktowi XVI). Od czasu papieża Piusa XI ustawiano miejsca czci Matki Jezusa, aby Ojciec Święty mógł się przed nimi modlić za cały świat za Jej Macierzyńską przyczyną. Pogoda była wspaniała na termometrze 38 ͦ C woda ze spryskiwaczy podlewających właśnie kwiaty przynosiła od czasu do czasu nieco ukojenia. Pozostała jeszcze do zwiedzenia Bazylika św. Piotra, groty watykańskie i Pałac Apostolski i plac św. Piotra wszystkim nam dobrze znany z telewizji. I upragniona 1,5 godz. przerwa. Po niej zamek Anioła i zatybrze, powrót do hotelu obiadokolacja, sen. W kolejnym dniu naszego pielgrzymowania starożytną drogą bo zachowała się ona od czasów rzymskich – Via Apia, mijając kościół Quo vadis – to tą drogą wchodzili święci Piotr i Paweł ze swoimi uczniami. Dojechaliśmy do Katakumby świętego Kaliksta jest to część starożytnych rzymskich katakumb, miejsca spotkań i pochówków chrześcijan. Z polecenia biskupa Rzymu Zefiryna (198-217) cmentarzem tym miał się opiekować diakon, również przyszły biskup Rzymu Kalikst. Z czasem katakumby rozprzestrzeniły się na kilku poziomach o długości 20 kilometrów. W przybliżeniu jest tam pół miliona grobów, a teren zajmuje 35 hektarów. Wśród nich – groby 9 biskupów Rzymu z III wieku, w tym uznanych za świętych i męczenników. Zachowały się płyty nagrobne niektórych z nich. W tym szczególnym miejscu wśród grobów świętych, męczenników – Św. Kaliksta, Barbary, Cecylii odprawiliśmy Mszę Św. Kolejna część zwiedzania to Rzym Starożytny – Forum Romanum, Panteon, Koloseum, Kapitol i dla mnie najpiękniejsza Bazylika św. Pawła za murami z medalionami wszystkich papieży i grobem św. Pawła Apostoła. Późnym popołudniem po przerwie i mrożonej kawie udaliśmy się w drogę w stronę Asyżu. Mijaliśmy poszczególne włoskie regiony podziwiając krajobraz rolniczego i winnego kraju na Półwyspie Apenińskim. Około godz. 19 dotarliśmy na miejsce naszego kolejnego punktu zwiedzania. Po kolacji i krótkim odpoczynku co wytrwalsi pielgrzymi udali się na spacer ulicami Asyżu. Drogi doprowadziły nas do Kościoła Matki Bożej Anielskiej w którym to znajduje się Porcjunkula miejsce w którym św. Franciszek założył swój pierwszy klasztor i zapisał regułę życia swojego zakonu. Z uwagi na to że wieczór był piękny nie tak gorący rozmowy na tarasie naszego pensjonatu przeciągnęły się do pierwszych promieni słońca. 4 lipca wjazd na górę gdzie niejako się czas zatrzymał w wieku XII. Średniowieczne miasto Asyż nic się nie zmieniło od chwili narodzin, życia i śmierci najważniejszego jego mieszkańca Św. Franciszka. Spacer wąskimi uliczkami przy których małe domki mieszkańców Umbri (region Italii) wzbudził zachwyt u wszystkich pielgrzymów. Następnie zwiedzanie bazyliki Św. Klary, później miejsce narodzenia Świętego z Asyżu. Należy przypomnieć, że matka św. Franciszka postanowiła urodzić swojego syna w stajni tak jak Maryja urodziła swojego syna. Bazylika Św. Franciszka z jego grobem pięknymi freskami na których widać zniszczenia po trzęsieniu ziemi z przed kilku lat. I następnie Msza Św. do której dołączyli się kapłani z diecezji Sieradzkiej. Chwila czasu wolnego na najlepsze lody na świecie, zakupy ( to w tym mieście można zakupić najsłynniejszą przyprawę o nazwie „Zemsta teściowej”) i dalsza droga w stronę granicy włosko – austriackiej. Nocleg pod Wenecją do której następnego dnia udaliśmy się statkiem przez lagunę. To miasto na wodzie swoim pięknem architektury renesansu, baroku zachwyca zapewne wszystkich. Po dobiciu do brzegu wąską uliczką wśród straganów z pamiątkami i bibelotami, przez Most Westchnień mijając Pałac Dożów weszliśmy na Plac Św. Marka Ewangelisty. Piękne Arkady pod którymi znajdują się zapewne najdroższe sklepiku ze szkłem weneckim, najdroższych marek tekstyliów damskich i kafejki. Dla każdego pielgrzyma nadszedł najlepszy czas czyli czas wolny. Zakupów nie było końca, każdy przecież musi kupić maskę wenecką i magnes na lodówkę z Wenecji. Nadeszła godzina 11:00 Msza Św. w Bazylice św. Marka. Śpiew chóru rozpoczął liturgię, a następnie słowa In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti, Eucharystia w języku aniołów po łacinie. Zapewne dla niektórych była ona przypomnieniem młodości dla innych czymś nowym nieznanym mam nadzieję, że pięknym przeżyciem Misterium Eucharystii. I jeszcze kilka zdjęć i westchnień z zachwytu i upału (było tego dnia 40 stopni C). Ruszyliśmy w dalszą drogę przez Austrię w stronę Czech na nocleg w Blansku w Hotelu Macocha. Ostatni dzień pielgrzymki to czas podsumowań, podziękowań i wdzięczności. Ostatnią Eucharystię odprawiliśmy na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. I jakby czas zatoczył koło, rozpoczynaliśmy w Altötting u Matki Boskiej i kończymy u Najświętszej Panienki. Jeszcze wspólny obiad w restauracji „Śródziemnomorska”, kwiaty, prezenty i czas rozstania. Jako pierwsza naszą pielgrzymkową grupę opuściła pani przewodnik Małgorzata Duraj spiesząc się na pociąg do Wrocławia. Szczerze dziękujemy pani Małgosi za tak profesjonalne, pełne zaangażowania, kompetentne przeprowadzenie Nas przez Italię. Jej historię tą najdawniejszą i tę bliższą, przez geografie, gospodarkę, rolnictwo, faunę i florę o której wiedziała wszystko. Dziękujemy za słonecznik uniesiony nieustanie w górę, aby nikt nie pobłądził. Dziękujemy organizatorom biuru turystycznemu „Arcus”, panom kierowcom Antoniemu i Andrzejowi, wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas na pielgrzymim szlaku. Dziękujemy pątnikom za dar dla Naszego Kościoła nową puszką do udzielania Komunii Św. zakupionej w Watykanie.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu więc może jeszcze kiedyś spotkamy się u Progów Apostolskich – wszyscy przecież dotknęli stopy Świętego Piotra ze spiżu zasiadającego w Bazylice Watykańskiej symbolu powrotu do Wiecznego Miasta.

Ks. Dawid Szczeblewski – pielgrzym

Relikwie Jana Pawła II trafiły do Świekatowa


http://bydgoszcz.tvp.pl/20895405/relikwie-jana-pawla-ii-trafily-do-swiekatowa

 

Pierwsza Komunia Święta

Po dwuletniej przerwie (związanie z reformą edukacyjną w naszym kraju) w naszym Kościele zabrzmiała pieśń „Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością”. Uczniowie klas trzecich po rocznym przygotowaniu po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Grupa składająca się z 25 chłopców i dziewcząt wypełniła swą radością, entuzjazmem i wspaniałym śpiewem naszą świątynię. Tegoroczna pierwsza komunia święta przypadał w Niedzielę Trójcy Najświętszej – 31 maja. I jak co roku były łzy rodziców, wzruszenie, a zarazem wielka wdzięczność Panu Bogu za dar życia i Jego obecności w nas.

Widzialnym znakiem na następne dziesięciolecia tej uroczystości będzie posadzone drzewo – Platan – przy Kościele oraz postawiona tablica z hasłem tego roku <<„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” drzewo posadzone na pamiątkę I Komunii Św. 31 maja 2015 wdzięczni duszpasterze z rodzicami.>>

Czas białego tygodnia to również tradycyjna już pielgrzymka do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Wczesnym rankiem dnia 5 czerwca (piątek) z placu kościelnego wyjechał autobus z neokomunikantami i ich rodzicami. Podczas wizyty w tym cudownym miejscu odprawiliśmy Mszę Świętą oraz zwiedziliśmy z przewodnikiem Bazylikę Licheńską.

 

Składamy dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji tego podniosłego wydarzenia w ich życiu, oby zapisał się ono na długo w waszej pamięci i sercach.

 ks. Dawid Szczeblewski

 

8 kwietnia br. przed Kościołem można było złożyć odpady elektroniczne w ten sposób mogliśmy wspomóc finansowo misjonarzy. Bowiem pozyskane części zostały sprzedane a pieniądze przeznaczone na zakup pojazdów na cele misyjne.

Natomiast 26 kwietnia gościliśmy w naszej parafii ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego, który reprezentował organizację Kirsche in not. W słowie Bożym, które głosił przybliżył problem naszych braci chrześcijan w Syrii. Męczeństwo tak wielu wierzących w Jezusa nie może być obojętne dla nikogo. Po Mszach Św. swoimi ofiarami wsparliśmy tę grupę społeczeństwa świata.

 

Msza za Ojczyznę i „Dęby Katyńskie” w Świekatowie.

W rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Świekatowie odprawiono Mszę Świętą w intencji ojczyzny. Obecni na niej byli przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych, rodzin katyńskich, wojska, kombatantów, poczty sztandarowe (Rodzin Katyńskich, Kombatantów ziemi Świekatowskiej, Straży Pożarnej, Gimnazjum im. Bohaterów Września) liturgię ubogaciła obecność Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Świekatowa. . Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks.

Marek Chmara w koncelebrze ks. Dawida Szczeblewskiego. W homilii główny celebrans przybliżył postać swojego dziadka Władysława Chmary rozstrzelanego przez NKWD w roku 1940 w Kuropatach. Władysław Chmara urodził się 5 stycznia 1895 r. w Zalesiu Królewskim (parafia Świekatowo) tutaj również uczęszczał do Szkoły Ludowej w latach 1902 – 1909. Dalsze lata życia związane były ze służbą wojskową 2 batalionu strzelców zaborczej armii pruskiej w Chełmnie. Po odzyskaniu niepodległości przez

Polskę służył w 64 Pułku Piechoty Armii Polskiej. Od roku 1921 został przyjęty do Straży Celnej, a od roku 1928 był Strażnikiem Granicznym. W marcu roku 1938 został skierowany na placówkę Straży Granicznej w Opaleniu (Gmina Gniew), gdzie pełnił służbę do wybuchu wojny. W połowie sierpnia 1939 rozstał się ze swoją rodziną, niestety już na zawsze. Rodzina musiał czekać długie lata, aby dowiedzieć się co stało się z ich bliskim. Władysław Chmara jak się później okazało trafił do niewoli

rosyjskiej. Więziony w Mińsku skąd trafił na miejsce swojego wiecznego spoczynku lasów Katynia. „Katyński Dąb Pamięci”,  który posadziliśmy w miejscu urodzenia śp. Władysława Chmary będzie żywym pomnikiem naszego brata i miejscem pamięci o tych wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę.

 

Triduum Paschalne w OBIEKTYWIE

 

Droga Krzyżowa Ulicami Świekatowa

 

Jak co roku w piątek przed Niedzielą Palmową o godz. 18:00 z Dworca PKP wyszliśmy z Rozważaniem Drogi Krzyżowej.

Krzyż od stacji do stacji niosły poszczególne grupy społeczne: ministranci, młodzież, dzieci, samorządowcy mieszkańcy sołectw, strażacy. Nabożeństwo zakończyliśmy na Cmentarzu modlitwą w intencji zmarłych parafian.

Misterium Męki Pańskiej.

W niedzielę Palmową 29 marca 2015 r. grupa 53 parafian uczestniczyła w Misterium Męki Pańskiej. Dolina Śmierci w Bydgoszczy – Fordonie gdzie odbywało się to duchowe przedstawienie wypełniło się setkami widzów. Tegoroczne Misterium nosiło tytuł „Non abiate paura”. Słowa z kazania Jana Pawła II z Mszy Św. inauguracyjnej pontyfikat papieża polaka były myślą przewodnią. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – poszczególne sceny nawiązujące do wydarzeń Biblijnych miały również swoje odzwierciedlenia w

wydarzeniach z życia współczesnego chrześcijanina. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestnicząc w Misterium Pańskim przygotowali się tak w ten sposub do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

 

Kolędnicy Misyjni i Koncert Kolęd.

W uroczystość Objawienia Pańskiego w polskiej tradycji nazywane Świętem Trzech Króli Kapra, Melchiora i Baltazara do świątyni powrócili kolędnicy misyjni. Grupa ponad 20 dzieci od niedzieli Świętej Rodziny odwiedzał domy naszej wsi z kolędą i krótkim przedstawieniem słowno – muzycznym na temat dzieci w Indiach. Ofiary zebrane przy tej okazji przeznaczone były na cele misyjne.

W tym roku zebrano 997 zł. 23 gr. Za co składamy serdeczne Bóg zapłać.

Liturgię Mszy Świętej ubogacił występ zespołu dziecięco – młodzieżowego naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierownictwem Pani mgr Anity Tucholskiej. Wspólny śpiew kolęd, pastorałek przybliżył nas do Betlejem do Jezusa księcia Pokoju.

Wszystkim składamy Bóg zapłać i dziękujemy.

Porządek Kolęd – AD 2015

Na kolędę prosimy o pojazd 30 minut wcześniej.

3 stycznia 2015. sobota

godz. 10:00 *Jania Góra od Rybickich do Puchowskich.*Jania Góra – Koźliny, od Kożuchów i od Siwertów.

 

4 stycznia 2015. niedziela

godz. 14:00 * Jania Góra – Dubielno.*Jania Góra – Blok.

 

5 stycznia 2015. poniedziałek

godz. 14:00 ul. Leśna, ul. Jeziorna.

 

6 stycznia 2015. wtorek

godz. 14:00 Osiedle Aura.

 

7 stycznia 2015. środa

godz. 14:00 *Zalesie Królewskie za torami ul. Łąkowa, *wieś po lewej stronie wybudowanie od Mrozika.

 

8 stycznia 2015. czwartek

godz. 14:00 *ul. Kamienna i Polna. *Świekatowskie Pole.

 

9 stycznia 2015. piątek

KOLĘDA DEKANALNA Z KSIĘDZEM BISKUPEM RYSZARDEM KASYNĄ

10 stycznia 2015. sobota

godz. 10:00 *Zalesie Królewskie Wyb. w kierunku Bruchniewa i *w kierunku Błodzimia i Trutnowa.

 

11 stycznia 2015. niedziela

godz. 14:00 ul. Tucholska prawa i lewa strona.

 

12 Stycznia 2015. poniedziałek

godz. 14:00 Zalesie Królewskie prawa strona.

13 stycznia 2015. wtorek

godz. 14:00 *Świekatowo Osiedle za torami. *ul. Czajkowo, Żwirowa i Piaskowa.

 

14 stycznia 2015. środa

godz. 14:00* ul. Ogrodowa i Sportowa. *ul. Koronowska Lewa str.

 

15 stycznia 2015. czwartek

godz. 14:00 *ul. Dworcowa od Kowalkowskich do Domu kolejowego.

 

17 stycznia 2015. sobota

godz. 10:00 *Lipienica, *Małe Łąkie

 

18 stycznia 2015. niedziela

godz. 14:00 ul. Dworcowa prawa i lewa strona.

 

19 stycznia 2015. poniedziałek

godz. 14:00 Świekatowo Blok przy ul. Koronowskiej.

 

 

20 stycznia 2015. wtorek

godz. 14:00 Lubania-Lipiny (2 księży)

 

21 stycznia 2015. środa

godz. 14:00 ul. Bohaterów Września

 

 

22 stycznia 2015. czwartek

godz. 14:00 Szewno

 

 

24 stycznia 2015. sobota

godz. 12:00 ul. Koronowska Prawa Strona, Świerkowa i Rzemieślnicza.

 

 

25 stycznia 2015. niedziela

godz. 14:00 ul. Topolowa

 

 

Na kolędę prosimy o przygotowanie stołu nakrytego białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą – jeżeli jest nie poświęcona prosimy o poinformowanie o tym kapłana.

 

wycieczka Podlasie

Czas Adwentu i przygotowanie do Bożego Narodzenia.

„Jak prędko mija czas” 29 listopada zakończyliśmy kolejny rok kościelny, którego hasło umieszczone nad głównym wejściem głosiło – WIERZĘ W SYNA BOŻEGO. Pierwszą niedzielą adwentu rozpoczęliśmy nowy rok drogi z Jezusem. Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka ma być on poświęcony osobom konsekrowanym – siostrom zakonnym, zakonnikom czyli tym którzy oddali swoje życie na służbę drugiemu. Wieniec adwentowy, cztery świece, roraty na nowo przypominały słowa „Przyjdź Panie Jezu” bo czekamy. Dla naszych dzieci i młodzieży czas adwentu był również, czasem rekolekcji, które odbyły się od środy 17 grudnia do piątku 19 grudnia. W tym roku posługę „prostującego ścieżki” do Betlejem, do Jezusa był ks. Andrzej Danielski proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Niewieścinie. Ćwiczenia duchowe, które odbywały się w 3 grupach – przedszkole i klasy I-III, szkoła podstawowa IV – VI oraz Gimnazjum zgromadziły nie tylko dzieci i młodzież ale również nauczycieli, wychowawców i niektórych rodziców. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za dany nam czas zastanowienia i refleksji, Ojcu rekolekcjoniście, dyrektorom szkół wraz z gronem pedagogicznym, naszym kochanym dzieciom i młodzieży za nadzwyczaj aktywny udział w tych szczególnych lekcjach.

Spotkania z Różami Różańcowymi.

W dniach od 22 do 27 listopada ks. Dawid spotykał się z członkami wspólnoty żywego różańca z naszej parafii. Wspólna modlitwa w intencji żywych jak i zmarłych członków różańcowych rozpoczynała spotkanie. Jako pierwsze zgromadziły się członkinie róż różańcowych w Salce parafialnej ze Świekatowa. Obecne były 3 wspólnoty, które od tego roku mają swoich patronów i tak : 1 nosi imię Matki Boskiej Szkaplerznej, 2 św. Marcina, a 3 Serca Pana Jezusa. Kolejne spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Lubani – Lipinach członkowi róży pw. św. Teresy to jedna z najstarszych wspólnot różańcowych. Jedna z członkiń jest w niej od roku 1949. Spotkanie w Zalesiu Królewskim wykazało, że niektóre wspólnoty muszą być odnowione. Róża pw. św. Jana Pawła II tam istniejąca obierając za patrona największego z Polaków pragnie odnowić swoją wiarę w Boga i kult do Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i prosimy o więcej w intencji parafii i całego kościoła.

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej podczas wieczornej mszy św. przed ołtarzem Matki Boskiej zostało przyjętych do wspólnoty róż różańcowych ośmiu nowych członków.

VI Mistrzostwa Polski Ministrantów W Szachach.

chess-390579_640W sobotę 22 listopada w Starachowicach odbyły się już po raz szósty ogólnopolskie mistrzostwa ministrantów w szachach. Honorowy patronat tego wydarzenia obieli Jego Ekscelencja Ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Starachowice. Patronatem medialnym zawody objął ogólnopolski miesięcznik ministrantów „KnC”. Z naszej Diecezji w tym turnieju wzięło udział pięciu ministranci z parafii pw. św. Marcina w Świekatowie, którzy zajęli VI miejsce w turnieju drużynowym w kategorii szkoły podstawowej. Mimo zmęczenia długą podróżą nasi zawodnicy powrócili bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani ze zdobytych nagród i spotkania z rówieśnikami, którzy służąc Chrystusowi jako liturgiczna służba ołtarza. Zapewne przeżyte chwile będą jeszcze długo w pamięci młodych sportowców.

Króluj nam Chryste …

 

ks. Dawid Szczeblewski

Dzień imienin – odpust św. Marcina głównego patrona parafii.

Dzień 11 listopada w naszej ojczyźnie świętowany jest jako dzień Niepodległości. Wielka radość z wolności odzyskanej po latach zaborów i pamięć o tych którzy oddali swoje życie za naród przepełniają ten jesienny dzień. Biało – czerwone flagi, którymi tego dnia ozdobiliśmy nasze domu to znak wierności trzem największym zasadom, które brzmią BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Dzień 11 listopada to także dzień w którym cały kościół wspomina wielkiego świętego, świętego Marcina. Najpierw był on żołnierzem – legionistą w wojskach cesarstwa Rzymskiego, później zakonnikiem, aż w końcu wbrew swojej woli został Biskupem w Tours. Miasto to jest obecnie jednym z największych leżących na terenie Francji. Tak się złożyło, że w tym roku miałem okazję w nim być osobiście, modlić się przed sarkofagiem w którym spoczywa św. Marcin i prosić o wstawiennictwo przed Bogiem naszego patrona.

W tym roku sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Prałat Henryk Pilacki – prepozyt Kapituły Kolegiackiej Koronowskiej. Mszę Świętą koncelebrowaną wraz z głównym celebransem sprawowali: ks. Aleksander Ostrowski – proboszcz z Bysławia, ks. Tadeusz Daniszewski – proboszcz z Serocka, ks. Czesław Kubera – proboszcz z Suchej, ks. Kan. Senior Kazimierz Goldstrom, ks. Proboszcz Kanonik Ryszard Pełech i ks. Dawid Szczeblewski. Odpustowe Święto zgromadziło przedstawicieli wszystkich organizacji naszej Gminy, którzy przybyli ze swoimi Sztandarami. Szczególną radością było poświęcenie nowej chorągwi ku czci Matki Bożej Różańcowej i Św. Jana Pawła II ufundowaną przez mieszkańców sołectwa Jania Góra. Za co składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy, aby pod tym znakiem jednoczyła się cała wspólnota sołecka, a święci patronowie wstawiali się u Boga za żywymi jak i zmarłymi mieszkańcami Janiej Góry. Na zakończenie liturgii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem słowami litanii do Św. Marcina prosiliśmy w naszych potrzebach.

Wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przebiegu uroczystości odpustowych serdecznie dziękujemy i wypraszamy obfitych łask Bożych.

Św. Marcinie patronie naszej wspólnoty parafialnej – módl się za nami.

 

ks. mgr lic. Dawid Szczeblewski

„Muzyczna uczta” w kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie.

 

W sobotę, 25 października br. w naszym kościele parafialnym odbył się koncert utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, w wykonaniu Capelli Thoruniensis, w ramach programu „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko – pomorskiego w 2014r.”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa.

Muzycy gościli w Świekatowie, ukazując piękno muzyki klasycznej, promując jednocześnie ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych naszego regionu, do których zalicza się również nasz kościół parafialny.

Dzięki bogatym doznaniom artystycznym, mieszkańcy naszej gminy mogli przeżyć spotkanie z piękną muzyką austriackiego kompozytora, najsłynniejszego z klasyków wiedeńskich.

Wspaniała akustyka parafialnej świątyni i talent muzyków Capelli Thoruniensis przełożyły się na wspaniały koncert, nagrodzony przez słuchaczy niemilknącymi brawami.

Katarzyna Jędrzejczyk

Nowi Ministranci

W niedzielę 19 października podczas Mszy Świętej o godzinie 11:15 czworo aspirantów zostało włączonych do grona ministrantów. Po ponad rocznym przygotowaniu w obecności swoich rodziców, krewnych i całej wspólnoty ministranckiej wypowiedzieli swoją przysięgę:

„Przyrzekam całym swym życiem pełnić wierną służbę Bogu,

chcę być gorliwym ministrantem przy ołtarzu,

wzorowym uczniem w szkole,

posłusznym synem i kochającym bratem w gronie rodziny

oraz dobrym kolegą w pracy i zabawie.

Chcę żyć i postępować według zasad ministranta.

Króluj nam, Chryste.”

Życzymy nowym ministrantom przede wszystkim gorliwości w pełnieniu swojej służby nie dla ludzi, ale na chwałę Bożą. Niech pamięć o tym, że piękna liturgia przenosi nas żyjących tu na ziemi do nieba będzie pomocą w pełnieniu powieżonej funkcji i dumą z jej pełnienia.

 

św. Dominiku Savio – módl się za nami

13 października

W poniedziałek 13 października na Mszy św. o godzinie 17:00, którą sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna młodzież klas II i III naszego Gimnazjum otrzymała sakrament bierzmowania. Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność wszystkim, którzy pomagają młodemu pokoleniu wzrastać: rodzicom, duszpasterzom, nauczycielom i wychowawcom. Kaznodzieja prosił młodzież, aby nowinki techniczne nie przesłaniały rzeczywistości, ale aby pomagały w nawiązywaniu przyjaźni, uczyły, wskazywały drogę.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który w tym roku w naszej parafii przyjęło 83 młodych ludzi ma ich umacniać w głębokiej miłości Boga. Po liturgii młodzież, a po niej i służba liturgiczna zrobiły pamiątkowe zdjęcie z Arcypasterzem naszej diecezji. Pamiątką, którą ofiarowała młodzież dla naszej parafii jest nowa puszka do udzielania Komunii Św. za którą składamy serdeczne podziękowanie.

 

 5 października

W niedzielę 5 października z okazji Święta Matki Bożej Różańcowej dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii św. dostały różańce, które wcześniej poświęciliśmy. Życzymy dzieciom oraz wszystkim modlącym tą modlitwą wiele radości, niech Maryja wyprasza u swojego syna potrzebne łaski.

 

 

Zaproszenie na Pielgrzymkę do grobu św. Jana Pawła II 2015

TAJEMNICA SKALNEJ ZIEMI

Już niemal stało się tradycją że pod koniec września udajemy się z wycieczką. Tym razem pojechaliśmy w nasze polskie góry – Tatry i Pieniny. Trzydniowy wyjazd w dniach 19 -21 września zgromadził 56 uczestników.

6 września.

Po raz XXVI w tm roku wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Topolnie. W sobotni poranek 6 września przed naszą świątynią zgromadziło się ponad 140 osób. Wśród stałych bywalców naszego modlitewnego zgromadzenia przybyli pielgrzymi z Kartuz, Koronowa i Świecia. W tym roku naszą modlitwę, trud ofiarowaliśmy w intencji chrześcijan prześladowanych na bliskim wschodzie hasło zaczerpnięte od św. Franciszka z Asyżu – POKÓJ i DOBRO przewodziło naszej wspólnocie. Po przybyciu do Topolna odprawiliśmy Mszę Św. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną modlitwę, obecność i zapraszamy za rok.

3 września – dzień pamięci o poległych w roku 1939.

Na początku września w całej Polsce myśli, modlitwy i pamięć kierowane są ku tym którym odebrano życie w wyniku działań II wojny światowej. Dla naszej gminy i wspólnoty parafialnej jest to dzień upamiętniający poległych mieszkańców Świekatowa i polskich żołnierzy walczących w obronie ojczyzny. W tym roku rocznica wydarzeń sprzed 75 lat połączona była z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015. Uczniowie naszych szkół ze swymi sztandarami, strażacy, delegacja gminy, kombatanci i kapłani wspólnie prosili za tych którzy odeszli. Była to również okazja do tego aby uczyć odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny najmłodszych, aby prosić słowami św. Jana Pawła II „nigdy więcej wojny.”

 

 

Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej w Topolnie

1_photo1

dnia 6 września 2014 r.

zbiórka w Kościele o godzinie 6:30

Zapisy i wpłata po 5 zł w dniu wymarszu.

Wyjazd do Międzyzdrojów 11 sierpnia 2014r.

W dniu 11 sierpnia br. organizujemy wyjazd do MIĘDZYZDROJÓW koszt 65 zł. Zbiórka na placu przy kościele o godz. 5:00.

 

Wyjazd do Kołobrzegu.

We wtorek 15 lipca 2014 r. grupa całkiem spora bo licząca 93 osoby wraz z ks. Adamem Klinikowskim i ks. Dawidem wybrała się do Kołobrzegu. Podczas pięknej pogody niektórzy wypoczywali nad naszym pięknym morzem inni zwiedzali miasto. Wyjazd zakończył się wspólną Mszą Świętą w kontr katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkim którzy wzięli udział w tym wyjeździe składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.

Uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła

W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła na rozpoczęcie wakacji odbył się wyjątkowy koncert. Orkiestry Campanella która działa przy Zespole Szkół w Cekcynie. Powstała w 1971 roku z inicjatywy jej pierwszego dyrygenta Stanisława Fiegla. Od września 1985 roku orkiestrę prowadzą Anna i Adam Filipscy. Od początku jej istnienia w orkiestrze grało blisko 300 osób. Odbyło się ponad 400 koncertów zarówno w Polsce jak i za granicą. Zespół liczy obecnie 44 osoby w składzie koncertowym. Skupia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów z terenu gminy Cekcyn i powiatu tucholskiego. Instrumentarium orkiestry tworzą: mandoliny, banjo, akordeony, gitary akustyczne, gitara basowa, fortepian, elektroniczne instrumenty klawiszowe, flet prosty, dzwonki, trąbka, saksofon altowy, instrumenty perkusyjne i perkusja. Repertuar Campanelli obejmuje m.in. muzykę filmową, klasyczną, taneczną, jazzową i popularną. Aranżacji wszystkich utworów dokonują Anna, Adam i Magdalena Filipscy. Dotychczas Campanella nagrała cztery płyty, w tym jedną z kolędami. Ostatnia, czwarta płyta, ukazała się wraz z monografią pt. Campanella z Borów Tucholskich napisana przez pp. Alinę i Kazimierza Wajdów.

Orkiestra zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m. in.: Puchar Kuratora Oświaty w Bydgoszczy (1987, 1989, 1990), I miejsce w Juwenaliach Muzycznych (1993, 1994, 1996), Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2000, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014). O wysokim poziomie zespołu świadczy również fakt, że otrzymuje zaproszenia na koncerty i uroczystości okolicznościowe, a jej działania są przedmiotem publikacji prasowych, reportaży telewizyjnych oraz prac magisterskich.

 

Orkiestra Campanella jest pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowych Festiwali Muzycznych, które odbywają się w Cekcynie od 2000 r. Członkowie przygotowują pobyt oraz biorą udział we wspólnych warsztatach wokalnych i instrumentalnych, nawiązując kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

 

Za szczególnie cenne doświadczenia należy uznać wspólne koncerty z mistrzem oboju Tytusem Wojnowiczem, koncert dla Janusza Stokłosy podczas debaty nt: „Kultura i edukacja w Unii Europejskiej” support koncertu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza oraz wspólny koncert z Marylą Rodowicz podczas 44. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2007 roku. Niepowtarzalnym przeżyciem są również wyjazdy zagraniczne.

Zespół koncertował na Litwie (2001), Ukrainie(2004), w Niemczech (2005), w Grecji (2008), w Belgii (2010).

 

Wycieczka do Gniewu i Pelplina

W czwartek 26 czerwca 2014 r. 54 osobowa grupa ze szkoły podstawowej wraz z księdzem Dawidem, panią katechetką Anną Pipowską i panią Małgorzatą Mróz wyruszyli do Gniewa i Pelplina. Zabytki z przed wieków były żywą lekcją historii.

 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2013

W dniu 25 czerwca w naszej wspólnocie parafialnej dziękowaliśmy za miniony rok szkolny. Nauczyciele i uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wspólną modlitwą podziękowali Panu Bogu za cały rok pracy. Jednocześnie była to okazja do gratulacji z osiągniętych wyników w nauce zdobytej wiedzy wspólnych przyjaźni.

Prosiliśmy także o szczęśliwe wakacje pełne zabawy, nowych doświadczeń, znajomości i i wypoczynku. Niech dobry Bóg temu Błogosławi.

Dni Świekatowa 28-29 czerwca

Program w załączniku poniżej:

xi-dni-swiekatowa (1)

Zapraszamy na wyjazd wakacyjny nad morze

do KOŁOBRZEGU

latarnia2plaza_w_kolobrzegu_1000x1000_rozmiar-niestandardowy

W dniu 15 lipca 2014 r.

 

Koszt: 50 zł.

 

Zapisy u ks. Dawida (510 779 756)

 

 

Pielgrzymi w Licheniu

 

To już niemal tradycja że na majówkę wyjeżdżamy do Lichenia. A mianowicie dnia 31 maja w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 55 osobowa grupa parafian wraz z ks. Dawidem nawiedziła Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Wspólna modlitwa, śpiew oraz wielka radość towarzyszyła wszystkim pątnikom. Msza Święta w której uczestniczyliśmy stanowiła centralne miejsce naszego wyjazdu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Inowrocławiu aby na tężniach zregenerować siły.

27 kwietnia 2014 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego dnia 27 kwietnia 2014 roku, kiedy cały świat cieszył się z Kanonizacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej wspólnocie parafialnej również radość z poświęcenia nowego obrazu. Uroczysta Msza Święta, śpiew chóru i proklamacja wierszy o Janie Pawle II tego dnia obena była w naszym kościele parafialnym.

 

Święte Triduum Paschalne czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna.

Święte Triduum Paschalne czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna. To czas skupienia, modlitwy i głębokich refleksji przypominających wydarzenia naszego Zbawienia.

Wielki Czwartek dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Na pamiątkę wydarzenia z Wieczernika odprawiliśmy Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej podczas której ks. proboszcz dokonał obrzędu mandatum – obmycia nóg – przedstawicielom rady parafialnej, ekonomicznej i służby liturgicznej ołtarza. Dziękujemy wwszystkim którzy tego dnia składali nam życzenia i pamiętali w modlitwach.

Wielki piątek to wspomnienie wydarzeń Golgoty na pamiątkę Chrystusowej męki odprawiliśmy specjalną Liturgię a wieczorem odśpiewaliśmy po raz ostatni wszystkie części Gorzkich Żalów.

Wigilia Paschalna: Poświęcenie Ognia, Liturgia Słowa za której odczytanie dziękujemy szczególnie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, Liturgia Chrzcielna i Eucharystyczna po której wyruszyła procesja rezurekcyjna.

Za te dni wspólnej modlitwy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu.

Niedziela Palmowa

W niedzielę Palmową 13 kwietnie grupa parafian w ramach przygotowania do Wielkiego Postu uczestniczyła w Misterium Męki Pańskiej w Bydgoszczy Fordonie. Inscenizacja wydarzeń z Jerozolimy z przed 2000 lat po raz 14 została odegrana w miejscu bardzo szczególnym. „Dolina Śmierci” bowiem to dla naszego regionu Golgota ostatniej wojny, a krew tam przelana przez mieszkańców okolicy Bydgoszczy woła do Boga. Spektakl nie tylko przypominał sceny z Ogrójca, z wizyty przed Sanhedrynem i Piłatem czy z Ukrzyżowania, ale również przeplatały się losy współczesnej zwykłej rodziny – zapracowanie, kłopoty z wychowaniem dzieci odejście od Boga to niektóre z wątków zawartych w Drodze Krzyżowej Jezusa Chrystusa. Na zakończenie zabłysło światło nadziei, ogień miłosierdzia specjalnie przywieziony tego dnia z Łagiewnik z tego świecznika którego ogień poświęcił w 2002 roku Jan Paweł II. Wierzę w Syna Bożego i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych było uwieńczeniem tej przepięknej inscenizacji – modlitwy.

Wielki Tydzień

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek 17 kwietnia 2014 r.

W Bazylice Katedralnej w Pelplinie o godzinie 10:00 Msza Krzyżma – poświęcenie olejów.

godz. 19:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – dziękować będziemy Panu Bogu za dar Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Po Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do miejsca przechowania oraz adoracja do godz. 22:00.

Wielki Piątek 18 kwietnia 2014 r.

od godz. 9:00 do 22:00 Adoracja Pana Jezusa w tak zwanej „CIEMNICY”

godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

godz. 15:00 Okazja do Spowiedzi Świętej.

godz. 19:00 Liturgia WIELKIEGO PIĄTKU .

Gorzkie Żale – Wszystkie Części – po Liturgii

adoracja do godz. 22:00

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 19 kwietnia 2014 r.

W tym dniu nie udziela się żadnych sakramentów za wyjątkiem Komunii Św. dla umierających.

od godz. 9:00 do zakończenia Wigilii Paschalnej adoracja

w Grobie Pańskim

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny:

10:00 Jania Góra 10:00 Zalesie Królewskie

10:30 Małe Łąkie 10:30 Szewno

11:00 Lubania – Lipiny 11:00 Tuszyny

12:00 Świekatowo

godz. 21:00 Uroczystość WIGILII PASCHALNEJ i Msza Św. z Procesją Rezurekcyjną. Przynosimy ze sobą świece lub gromnice.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 20 kwietnia 2014 r.

godz. 6:00 Msza Święta z Procesją Paschalną .

Godz. 9:30; 11:30 i 17:00 Msze Święte świąteczne.

 

TAJEMNICE Skalnej Ziemi

– 3 dni –

giewont

sanktuarium w Ludźmierzu – Zakopane: Krupówki – Pęksowe Brzysko

skocznie – sanktuarium na Krzeptówkach – Dolina Kościeliska

zamek w Niedzicy – spływ tratwami Dunajcem

PROGRAM WYCIECZKI

I DZIEŃ – „TATRZAŃSKA STOLICA, 26 wrzesień 2014, piątek: 700 km

2400 wyjazd na wycieczkę ze Świekatowa

Nawiedzenie Sanktuarium na Jasnej Górze

LUDŹMIERZ – Sanktuarium Maryjne godz. 13:00 Msza Święta


zwiedzanie ZAKOPANEGO: Krupówki – jeden z najsłynniejszych deptaków w Polsce, cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie spoczywają zasłużeni dla miasta, kultury polskiej i Tatr, Wielka Krokiew

czas wolny na ul. Krupówki • obiadokolacja i nocleg

II DZIEŃZAKOPANE i TATRY, 27 wrzesień 2014, sobota:km 70

po śniadaniu, wizyta w kaplicy w Jaszczurówce, wykonanej w stylu zakopiańskim

wyjazd koleją linowo – terenową na GUBAŁÓWKĘ, widokowy spacer wzdłuż pasma i zjazd koleją linową Szymoszkowa lub Butorowy Wierch

Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach – Msza Św.

spacer malowniczą Doliną Kościeliską, w której zboczach, bocznych dolinach i wąwozach ukryte są wejścia do wielu jaskiń. Jaskinia Mroźna – fragment dawnego, podziemnego przepływu Potoku Kościeliskiego, pobyt na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej www.termabialka.pl

obiadokolacja połączona z wieczorkiem tanecznymprzy góralskiej muzyce

i przekąskach regionalnych, nocleg

III DZIEŃPIENINY, 28 wrzesień 2014, niedziela:km 750

zwiedzanie Zamku w Niedzicy (tam kręcono film Janosik!)

spływ tratwami po Dunajcu z Kątów do Szczawnicy – 18 km!, około 2 godz. i 15 min.

drewniany kościółek w Dębnie wpisany na listę UNESCO – Msza Święta

zakończenie wycieczki w Świekatowie około północy

 

 

 

 

 

Pensjonat – położony w Białce Tatrzańskiej. Dla gości przygotowano pokoje 2 osobowe z łazienkami i TV.

Cena łączna:585 złotych

 

jest możliwość rezygnacji z term i spływu

wówczas koszt wynosi 485 zł.

160 zł autokar

130 zł bilety wstępu

295 zł * Świadczenia: Bilety wstępu – dodatkowo płatne:

– ……. – usługi pilota na 3 dni – krokiew: 3 zł

– 2 noclegi – usługi przewodnika 1 dzień – Gubałówka: 13 zł

– 2 śniadania – opłaty parkingowe – termy 2,5 h: 49 zł

– 2 obiadokolacje – ubezpieczenie NNW – zamek: 12 zł

biesiada góralska – podatek VAT marża – spływ tratwami: 49 zł

 

 

 

* kalkulacja dla 45 dorosłych + 2 kierowców + pilot i w przypadku innej liczby osób cena ulegnie zmianie.

Zgłoszenia u ks. Dawida

Wyjazd do Lichenia

lichen

W dniu 31 maja 2014 roku w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

koszt: 45 zł.

wyjazd godz. 7:00

Zapisy u ks. Dawida

Odwiedziny Duszpasterskie – KOLĘDA – 2013/2014

27 XII – Wojska Polskiego od Wojtalewicza do przejazdu kolejowego. g. 14:00

– Wojska Polskiego od Herdera do Wiśniewskich i Wydorów. g.14:00

28 XII – Małe Łąkie, Lubanie Lipiny od g. 10:00

29 XII – ul. Kamienna i Polna. Świekatowskie Pole g. 14:00.

30 XII – Tuszyny Szewieńskie, Tuszynki reszta Tuszyn . g.10:00

2.01. – Tuszyny Stare. Jania Góra od Rybickich do Puchowskich g.10:00

3.01. – Jania Góra Dubielno. Jania Góra od Sklepu do Kożuchów, Koźliny, od Siwertów. g.10:00.

4.01. – Jania Góra Bloki, ul. Jeziorna. ul. Leśna. g.10:00.

5.01. – Zalesie Królewskie za torami ul. Łąkowa. Zalesie Król. wieś po lewej stronie i wybudowanie od Mrozika. g. 14:00.

6.01. – ul. Koronowska prawa str. do Suchomskich Rzemieślnicza i Świerkowa. g.14:00

– ul. Koronowska prawa str. od Grabowskich do Krukowskich ul. Topolowa. g. 14:00

7.01. – Zalesie Królewskie Wyb. w kierunku Bruchniewa. Zalesie Królewskie Wyb.

w kierunku Błądzimia i Trutnowa. g. 10:00

8.01. – Świekatowo Blok przy ul. Koronowskiej. ul. Czajkowo, Żwirowa, Piaskowa

g. 15:30.

9.01. – Świekatowo Osiedle za torami. Zalesie Królewskie prawa str. g. 14:00.

11.01. – Lipienica. ul. Koronowska Lewa str. g.10:00.

12.01. – ul. Dworcowa prawa i lewa str. (2 księży).g.14:00.

13.01.- ul. Dworcowa od Kowalkowskich do Domu Kolejowego. ul. Ogrodowa i Sportowa.g.15:00.

14.01 – Szewno. g. 14:00.

15.01. – Osiedla Aura. g. 14:00

16.01. ul. Tucholska od. g. 14.00 (2 księży).

18.01. ul. Bohaterów Września od godz. 11:00.

O pojazd prosimy 30 minut przed kolędą.

 

 

Fotorelacja z rekolekcji

 

Wyjazd do Warszawy

w dniach 1-2 maja 2014 roku

Cmentarz Powązki Wojskowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto – Katedra Wojska Polskiego i Katedra Św. Jana, Barbakan, Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta, dom bez kątów, Pomnik Syrenki i Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście – Kościół św. Anny i św. Krzyża, Pałac Prezydencki, Aleje Ujazdowskie, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Park i Pałac w Wilanowie, Świątynia Opatrzności Bożej – wotum narodu polskiego, Sejm Sala Posiedzeń, Łazienki Królewskie.

 

Koszt 370 zł.

Przy zapisie prosimy o wpłatę 100 zł. Cena obejmuje nocleg, śniadanie, obiadokolację i bilety wstępu.

Zapisy u ks. Dawida nr tel. 510 779 756

Rekolekcje Świekatowo

Środa 18 grudnia 2013.

8:00 – 9:00 Nauka Rekolekcyjna dla Gimnazjum (Kościół)

9:00 – 9:50 Nauka Rekolekcyjna dla klas I-III i przedszkola (w Szkole)

klasy I – III i przedszkole zajęcia w grupach

10:00 – 10:50 Nauka Rekolekcyjna dla klas IV – VI (w Szkole)

klasy I – III i przedszkole zajęcia w grupach

18:00 Msza Św. z Nauką rekolekcyjną dla dorosłych. Msza święta zostanie odprawiona w intencji wszystkich zmarłych z naszej parafii w roku 2013.

Czwartek 19 grudnia 2013.

8:00 – 9:00 Nauka Rekolekcyjna dla Gimnazjum (Kościół)

9:00 – 9:50 Nauka Rekolekcyjna dla klas IV – VI (w Szkole)

klasy I – III i przedszkole zajęcia w grupach

10:00 – 10:50 Nauka Rekolekcyjna dla klas I-III i przedszkola (w Szkole)

klasy I – III i przedszkole zajęcia w grupach

18:00 Msza Św. z Nauką rekolekcyjną dla dorosłych. Msza święta zostanie odprawiona w intencji wszystkich którzy w tym roku zawarli związek małżeński w naszym Kościele.

Po Mszy Św. nauka stanowa dla rodzin.

 

Piątek 20 grudnia 2013.

8:00 Msza Św. na zakończenie rekolekcji z Nauką dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej .

10:00 – 11:30 Spowiedź Św.

11:30 Msza Św. z nauką rekolekcyjną w int. chorych z Błogosławieństwem Lurdzkim.

15:00 – 18:00 Spowiedź Św.

18:00 Msza Święta i nauka rekolekcyjna. Zakończenie rekolekcji. Msza Św. w intencji wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Sobota 21 grudnia 2013.

od godz. 8:00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

 

WENECJA – RIMINI – ASYŻ – RZYM – 24.04 – 29.04. 2014

 

KANONIZACJA JANA PAWŁA II

PROPONOWANY RAMOWY PLAN PRZEJAZDU

24.04. – DZIEŃ 1 Wyjazd około godz. 04.00. Przyjazd na zakwaterowanie ok. 18:00-19:00 do hotelu tranzytowego na terenie Czech lub Austrii (Hotel **/***, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami). Nocleg. Na trasie czas wolny przeznaczony na posiłek (w zakresie własnym).

25.04. – DZIEŃ 2 Wyjazd po śniadaniu do Wenecji, a w programie zwiedzania: Rejs Tramwajem wodnym , którym dotrzemy do historycznego centrum Wenecji. Zobaczymy Plac św. Marka, Pałac Dożów wraz z Mostem Westchnień, Dzwonnicę, Wieżę Zegarową, Bazylikę św. Marka, w której znajdują się relikwie św. Marka – ewangelisty. Następnie przejazd na zakwaterowanie do hotelu *** położonego na Riwierze Adriatyckiej – prowincja RIMINI (pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami i TV ). Przyjazd około 17.30 – 18.00. Obiadokolacja. Spacer nad morze. Nocleg.

26.04. – DZIEŃ 3 Po śniadaniu zabranie ze sobą suchego prowiantu za obiadokolację i wyjazd do Księstwa San Marino – możliwość zrobienia zakupów w sklepach wolnocłowych. Następnie wyjazd w kierunku Rzymu – przez Asyż – gdzie obejrzymy: Bazylikę św. Franciszka, Piazza Comune, Bazylikę św. Klary – miejsce wiecznego spoczynku wiernej towarzyszki św. Franciszka., Zamek Rocca Maggiore z pięknym widokiem na okolicę. Wyjazd z Asyżu około 18.00 i przyjazd do centrum Rzymu około 22.00 – 22.30 – Nocne czekanie. Dodatkowo w tym dniu grupa otrzyma paczkę suchego prowiantu za śniadanie w dniu: 27.04 (nie możliwości wyprowiantowania).

27.04. – DZIEŃ 4 Program uroczystości. Po uroczystościach krótkie zwiedzanie Rzymu: „Rzym Antyczny” (Koloseum, Panteon, Forum Romanum, Kapitol „Schody Hiszpańskie”, Fontanna di Trevi). Około 19.30 powrót do Rimini. Przyjazd do hotelu około 23.00 – zimny posiłek w hotelu

28.04. – DZIEŃ 5 Śniadanie o godz. 09.30. Wykwaterowanie o godz. 11.00 i wyjazd w drogę powrotną. Na trasie krótkie postoje oraz obiadokolacja.

29.04. – DZIEŃ 6 W nocy około 2.00 – 3.00 przyjazd na miejsce zbiórek.

KOSZT: 995 zł OBEJMUJE: 4 noclegi (hotele jak opisano powyżej), wyżywienie (4 śniadania w tym jedno w formie suchego prowiantu, 4 obiadokolacje w tym jedna na zimno , a druga możliwa w formie suchego prowiantu), polisę ubezpieczeniową NNW i KLZ, transport, opiekę pilota

Uwaga: W przypadku realizacji pełnego programu: na wstępy i opłaty rezerwacyjne, w tym taksa klimatyczna (1,50 euro za dzień) – należy przeznaczyć od 30 – 50 €

 

 

Kontakt z księdzem Dawidem 510 779 756

 

W Roku Wiary śladami bł. Jana Pawła II

Wczesnym piątkowym rankiem 20 września, a w zasadzie w nocy bo o godzinie 3:30 wyruszyła pielgrzymka w miejsca bliskie sercu Bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Autokar wypełniony 47 uczestnikami pod przewodnictwem ks. Dawida z placu przy kościele św. Marcina w Świekatowie wyjechał do celu.

Dzień I

Pierwsze miejsce, które zobaczyliśmy to Jasna Góra. Tak bliska, każdemu z nas: Jestem przy Topie, pamiętam, czuwam… Przed ołtarzem cudownej ikony Czarnej Madonny modliliśmy się w potrzebach naszych i całego kościoła świętego. Dalej drogi nasze zawiodły nas do Krakowa, dzisiaj 20 września, był to Kazimierz, dzielnica, w której do dzisiaj czuje się obecność i historię naszych starszych braci w wierze – Żydów. Synagoga Stara, synagoga Remuh, ul. Szeroka, Nowy Rynek, Cmentarz Żydowski i Kościół Bożego Ciała to miejsca, które zobaczyliśmy.

 

2 Dzień

W drugim dni wyjazdu po obfitym śniadaniu, zwiedzanie starego miasta Krakowa. Zaczynamy od Wawelu, wspaniałe wnętrze katedry pw. św. Stanisława Bpa, a w niej pod baldachimem 2 relikwiarze jeden z XIII w. kryjący w srebrnej trumnie doczesne szczątki Biskupa Stanisława ze Szczepanowa. I drugi z XXI w. największego z polaków Bł. Jana Pawła II. Potem groby królewskie i przypomnienie historii naszej ojczyzny. Następnie trasa wycieczki wiodła po górę, wąskimi drewnianymi schodami na wierzę, w której wisi dzwon Zygmunta. Z góry trasa wiodła na sam dół do podziemi, gdzie w sarkofagach i pięknie zdobionych trumnach spoczywają królowie, wieszcze narodowi i wielcy Polacy np. Jan III Sobieski, August II Mocny, Jan Olbracht, Marszałek Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz, para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Z krypt wawelskich przeszliśmy na dziedziniec Zamku Królewskiego. Z Wawelu uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać starą zabudowę Krakowa i perełkę gotyku Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, rynek miasta i sukiennice. Dalsza część podróży to kopalnia soli w Wieliczce. 382 schody w dół aby zobaczyć jaskinie, korytarze powstałe po wydobyciu solanki. Kaplica Św. Kingi i św. Jana w której uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Jezu Ufam Tobie te słowa odśpiewaliśmy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po wyczerpującym dniu, po zjedzonej kolacji udaliśmy się na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Dzień 3

Po krótkiej nocy grupa pielgrzymów uczestniczyła w porannej Mszy Św. w Kalwaryjskim sanktuarium. Następnie po zjedzeniu śniadania i wykwaterowaniu z miejsca noclegu zwiedzała obiekty klasztoru ojców bernardynów w Zebrzydowskim pasyjno – Maryjnym miejscu kultu.

Miejsce to umiłował szczególnie Ojciec Święty Jan Paweł II od swojego dzieciństwa wędrował tu ze swoim ojcem. Kiedy miał 9 lat mały Karol przybył tu ze swoim ojcem a ten przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej powiedział ” Karolu nie masz ziemskiej matki teraz Ta Matka wychowywać będzie twoje serce. ”

Dalej pielgrzymi udali się do miejsca narodzin, chrztu i dzieciństwa Jana Pawła II do Wadowic. Modlitwa przy chrzcielnicy w Wadowickim kościele i słynne kremówki towarzyszyły tego dnia.

Kolejnym punktem wyjazdy, chyba najbardziej trudnym, wzruszającym i chwytającym za serce był Oświęcim i Brzezinka. Auschwitz to najtrudniejsza do zrozumienia dla każdego epoka z dziejów naszej ojczyzny i kościoła. Modlitwą w celi nr 18 w której oddał życie św. Maksymilian Maria Kolbe i przed ścianą śmierci przy bloku nr 11 prosiliśmy o wieczny odpoczynek dla wszystkich poległych w wyniku II wojny światowej.

Dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce „W Roku Wiary śladami Jana Pawła II”. Bóg zapłać.

Diecezjalny Dzień Chorego w Piasecznie

W dniu 11 września (środa), grupa naszych parafian uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Chorego w Piasecznie. Do najstarszego sanktuarium na Pomorzu przybyło tysiące pątników, aby za wstawiennictwem Maryi prosić o zdrowie, siłę i moc do znoszenia cierpienia, samotności i trudu związanego z chorobą podeszłym wiekiem.

Piaseczno to miejsce, gdzie w wieku XIII objawiła się Matka Zbawiciela, uzdrawiając chorego chłopca. Przez wieki na to miejsce przybywali ludzie, aby prosić o potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich. Do tego cudownego miejsca przybywali wielcy ludzie np. Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski z żoną Marysieńką, Karol Wojtyła i inni.

Po drodze odwiedziliśmy jeszcze Pelplin z jego piękną katedrą, matką wszystkich kościołów naszej diecezji. Modlitwą przy grobie I Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi prosiliśmy o łaskę nieba dla niego i wszystkich zmarłych kapłanów.

25 piesza pielgrzymka do Topolna ze Świekatowa

Wczesnym sobotnim rankiem 7 września z kościoła pw. św. Marcina w Świekatowie udała się po raz XXV piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolna.

W drogę wyruszyło 120 pątników, którzy na trasie – w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym – otrzymali posiłek.

Po drodze pątnicy wstąpili do kościoła Świętej Trójcy w Pruszczu, gdzie odmówili modlitwę Anioł Pański.

Pielgrzymkę poprowadził ks. Dawid Szczeblewski, a nad bezpieczeństwem uczestników na krajowej „piątce” czuwali policjanci z Pruszcza.

W sanktuarium powitał ich kustosz ks. kanonik Andrzej Regent, a mszę św. odprawił ks. kanonik Ryszard Pełech.

Droga do Matki Chrystusa, w tym roku ofiarowana była w intencji pokoju w Syrii. Pątnicy pozostawili w Topolnie u stóp Maryi srebrne serce jako wotum wdzięczności za 25 lat pielgrzymowania do tego cudami słynącego miejsca.

wycieczka Podlasie