Dnia 12 lipca 2017 r. zmarł, w 83 roku życia i 57 roku kapłaństwa, śp. ks. kan. Kazimierz Goldstrom, rezydent i były proboszcz parafii pw. św. Marcina Biskupa z Tours w Świekatowie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Grunta, w piątek 14 lipca 2017 r. o godz. 18.00 w Świekatowie, natomiast Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w sobotę 15 lipca 2017 r. o godz. 10.00, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie.

fot. K. Pardo

« z 3 »

Ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na cmentarzu parafialnym w Żukowie.

fot. A. Jurkiewicz

« z 8 »